Tohtori ja meri

20.5.2018

Innovaatiotohtoriksi ryhtymisessä on ehdottomasti parasta se, että pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja uusiin toimialoihin. Tämä viikko ei tuottanut pettymystä, pääsin Avanto Venturen matkassa Turkuun käynnistämään meriteollisuuden kiihdyttämöä, jossa Turku Business Region yhdessä toimialan yritysten kanssa hakevat uudenlaista ajattelua ekosysteemiin. Kysymyksessä on siis jännittävä aloitus!

Laiva on lastattu mahdollisuuksilla

Laivanrakennus on kiinnostava toimiala, jolla on Suomessa pitkät perinteet. Vaikka toimiala on ollut viime vuosina vahvassa nosteessa, globaali kilpailu vaatii jatkuvaa uudistumista. Ja juuri uudistumista meriteolllisuus kiihdyttömällä hakeekin. Mukana ovat mm. Royal Carribbean, Meyerin Turun telakka, Wärtsilä ja joukko pienempiä toimijoita. Tavoitteena on löytää paitsi uusia innovaatioita, myös luoda uusia tapoja toimia, ja ehkäpä jopa modernisoida perinteisen toimialan imagoa.

Osallistujilla on selkeä tahtotila tehdä asioita yhdessä ja vahvistaa suomalaista osaamista. Jotta pääsisimme sanoista tekoihin, lähestyimme toimialan haasteita eri kulmista. Ne voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään:

  • Asiakkaiden käyttäytyminen ja odotukset muuttuvat ja muuttavat risteilyalusten tilankäyttöä ja vaatimuksia. Liikunta ja viihde ovat nousussa, samoin terveelliset elämäntavat. Myös päästöregulaatio vaikuttaa laivojen suunnitteluun, satamien vaatimukset kasvavat ja alueelliset erot korostuvat.
  • Laivan suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa paitsi tilankäyttöön myös laivan rakennus- ja operointikustannuksiin. Uudet laivat ovat aerodynaamisempia ja kevyempiä – uudet materiaalit ja rakenneratkaisut avaavat lukemattomia mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla.
  • Laivan rakentaminen on megaprojekti. Turun telakalla työskentelee tänään noin 4500 ihmistä, ja määrä tuplaantuu Meyerin arvion mukaan lähivuosina. Hyvällä suunnittelulla voidaan parantaa rakennettavuutta merkittävästi – modulaariset ratkaisut ja helposti uusittavat rakenteet nousivat esille kiinnostavina mahdollisuuksina. Myös materiaalivirtojen ja ihmisvirtojen parempi hallinta on kiinnostava aihealue, ei vähiten siksi, että siinä missä Länsimetro tai ydinvoimalahankkeet voivat myöhästyä vuosia, laivat eivät myöhästy. Koskaan. Siitä pitää tilaaja huolen.
  • Operointi: Innovaatiomahdollisuudet eivät lopu siihen kun laiva valmistuu. Reittien ja vaikkapa koneenkäytön ja polttoaineen lastauksen optimointi voivat parhaimmillaan parantaa tehokkuutta huomattavasti. Laivan tietojärjestelmät, tiedon kerääminen sensorien avulla, analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen ovat keskeisiä innovaation lähteitä. Niiden lisäksi asiakaskokemuksen kehittäminen on oma, tärkeä osa-alueensa, jossa mahdollisuuksia on loputtomasti.

Kipinää innovaatioon

Meriteollisuus on siis jännän äärellä. Mahdollisuuksia on monia, ja kiidyttämön käynnistäminen on ensimmäinen askel kohti uudenlaista tekemistä. Onnistuminen edellyttää selkeää ja ennen kaikkea yhteistä näkemystä siitä mitä tavoitellaan. Niistäkin puhuimme tiistaina:

  • Strategia: Innovaatiotoiminnan on aina lähdettävä strategiasta. Käytännössä tämä tarkoittaa hankkeiden tarkastelua useammassa aikahorisontissa ja niiden kriittistä tarkastelua. Innovaation tyyppi vaikuttaa tapaan jolla organisoidutaan – inkrementaaliset lyhyen ajan innovaatiot voidaan todennäköisesti toteuttaa omin voimin, mutta jos haetaan disruptiota, ovat kumppanit usein tarpeen.
  • Asiakaskeskeisyys on tämän päivän sana. Ekosysteemiajattelu kannattaa aloittaa kirkastamalla kuka on asiakas. Toisin sanoen, on mietittävä asiakaskeskeisyyttä arvoketjun kautta, ja määriteltävä innovoidaanko uutta loppukäyttäjän, eli tässä tapauksessa risteilymatkustajan näkökulmasta, vai onko asiakas kenties varustamo tai satama.
  • Fokus: Koska kiihdyttämön tavoitteena on luoda uusia lähtöjä kolmen kuukauden aikana, ratkaistavia ongelmia ei voi olla liian montaa. Kannattaa siis valita ratkaistavat ongelmat huolella – ja määritellä ne riittävän tarkasti
  • Mittarit: Kun ongelma on kirkastettu, kirjattu ja artikuloitu, on niiden seuraamiseen määriteltävä mittarit. Ketteryys on valttia, raskaat johtoryhmät ja ”suunnittelun suunnittelu” ovat paras tapa tappaa tekemisen ilo.
  • Tiimi on onnistumisen kannalta tärkein asia, ja rohkaisinkin osallistujia miettimään tekemistä ajan hallinnan kautta. Isoissa yrityksissä kalenterit ovat usein täynnä, ja ajan puute voi olla yksittäinen tekijä, joka hidastaa tekemistä merkittävästi. Siksi on tärkeää, että avainhenkilöt varaavat aikaa tekemiselle. Vain tekemällä saa tuloksia, ja jos yhdessä tekemiselle ei ole aikaa, ei tuloksiakaan synny.

Yhdessä pysymme pinnalla

Kun mietimme seuraavien kuukausien haasteita, keskustelu kääntyi kulttuuriin ja erityisesti luottamukseen. Tulimme siihen tulokseen, että kun lähdetään rakentamaan ekosysteemia, on ekosysteemin etu laitettava oman edun edelle. Vain silloin syntyy aitoa vuorovaikutusta ja luottamusta. Emmekä puhuneet vain yritysten välisestä luottamuksesta ja yhteistyöstä, vaan uskomme, että paras lopputulos syntyy kun julkinen sektori, suuret ja pienet yritykset tekevät töitä yhdessä, yhteisen tavoitteen eteen. Siitä syntyy kilpailuetua, joka pitää Suomen meriteollisuuden pinnalla.

Uusimmat

blogit ja podit

Syökö budjetointi strategian aamupalaksi?

Syökö budjetointi strategian aamupalaksi?

Peter Druckerin viisaus "kulttuuri syö strategian aamupalaksi" on monelle tuttu. Kulttuurilla tarkoitamme väljästi tapaa toimia ja usein se heijastaa organisaation kykyä muuttua ja innovoida. Kulttuuri vaikuttaa moneen, mutta onko kuitenkin niin, että "rahalla saa ja...

Menestys on ihmisistä kiinni

Menestys on ihmisistä kiinni

Kuluneet viikot ovat olleet aikamoista haipakkaa: Olen mm. vetänyt yrittäjille ekosysteemikoulua, fasilitoinut keskustelua siitä, miten strategian ja johtamisen murros näkyy johtajan työssä ja ruokkinut keskustelua dataekosysteemeistä ja niiden merkityksestä. Olen...

Liikenne: Pertti Korhonen & Sauli Eloranta

Liikenne: Pertti Korhonen & Sauli Eloranta

Ecosysteemin rakentajat - Jakso 7 Miten maailma muuttuu kun liikenteestä tulee autonomista? Tai miten liikenne muuttuu? Raideliikenteen ja autoilun tulevaisuus? Sauli Eloranta, VTT Pertti Korhonen, Traficom Kuuntele Podit-palvelussa

Ekosysteemien Rakentajat Osa 7: Liikenne

Ekosysteemien Rakentajat Osa 7: Liikenne

Hiihtolomakausi on alkanut. Se tarkoittaa ruuhkia tieliikenteeseen, täysiä junia ja lentokoneita. Moni meistä tuskastuu: Omalla autolla liikkuessa ruuhkat ja onnettomuudet saavat hien pintaan. Samoin julkisilla kulkuneuvoilla liikuttaessa myöhästelevät junat ja lennot...