Ekosysteemien Rakentajat Osa 3: Studiossa Minna Karhunen ja Mikael Pentikäinen

20.10.2022

Ekosysteemien Rakentajat Osa 3: Studiossa Minna Karhunen ja Mikael Pentikäinen

20.10.2022

Ekosysteemien Rakentajat Podcastin kolmas jakso käsittelee julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteispeliä. Studiossa keskustelivat Kuntaliiton Minna Karhunen ja Suomen Yrittäjien Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Molemmat ovat tottuneet vastaamaan kysymyksiin edustamiensa organisaatioiden ja niissä toimivien tahojen rooleista erilaisten ongelmien ratkaisijoina. Myös yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet ovat molemmilla hyvin tiedossa. Minna ja Mikael olivat yhtä mieltä siitä, että läheinen yhteistyö toimii hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistajana ja uuden liiketoiminnan ja kasvun moottorina. Keskustelun kuluessa pohdimme mm. sitä mistä tarve yhteistyöhön lähtee, luotaamme eri toimijoiden rooleja ja yritämme ymmärtää mitkä ovat yhteistyön mahdollistajia ja haasteita?

Kunnat ja kaupungit ovat ekosysteemien kokeilu- ja kasvualustoja

Kunnat ja kaupungit ovat yhteiskunnan tukipilareita. Niiden tehtävät näkyvät meille kaikille vauvasta vaariin – varhaiskasvatuksesta koulutielle ja siitä eteenpäin. Kirjastossa on kiva käydä ja ilman julkisia liikuntatiloja ja urheilukenttiä kansanterveys olisi vielä nykyistä huonommissa kantimissa. Kuntien ja kaupunkien maankäyttö vaikuttaa asumisen viihtyvyyteen ja elinkeinotoimintaan, ja perusasioiden, eli vesi- ja jätehuollon toimivuus vaikuttaa suoraan ja välillisesti yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Kunnat ja kaupungit työllistävät satojatuhansia ihmisiä, siitä huolimatta, että väkimäärä on vähentynyt terveydenhuollon palveluiden siirtryttyä hyvinvointialueille. Toiminnan moninaisuudesta johtuen kunnat ja kaupungit voivat omilla toimillaan vaikuttaa ja vaikuttavatkin moneen asiaan – eivät vähiten alueelliseen kehitykseen. Eli Minnaa lainatakseni: ”Kunnat ja kaupungit ovat parhaimmillaan kokeilu- ja kasvualustoja monenlaisille ekosysteemeille.”

Apua kuitenkin tarvitaan. Väestön ikärakenteen muuttuessa hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden pitää elää ja kehittyä sen mukana. Kunnat ja kaupungit ovat myös hiilineutraalisuuden suunnannäyttäjiä: Kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoaville yrityksille ja kutsuvat energia- ja ilmastoalan asiantuntijat mukaan ratkaisujen kehitykseen. Ratkaisujen markkinapotentiaali ei myöskään rajoitu pelkästään Suomeen, vaan usein kaupallistamismahdollisuuksia löytyy ja haetaan myös kansainvälisesti.

Yritykset tuovat osaamista ja elinvoimaa tullessaan

Ekosysteemien menestys ja niiden kyky innovoida ja luoda arvoa perustuu erilaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle. Julkiset toimijat, kuten valtio, kunnat, kaupungit ja esimerkiksi julkiset rahoittajat kuten Business Finland ja EU ovat keskeisessä roolissa – toisaalta mahdollistajina, toisaalta aktiivisina ekosysteemitoimijoina. Työ- ja elinkeinoministeriön ekosysteemisopimukset ovat esimerkkejä työkaluista joilla kohdennetaan TKI -rahoitusta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi.

Yhdessä eri kokoisten yritysten kanssa, syntyy parhaimmillaan kestävällä pohjalla olevaa uutta liiketoimintaa joka vaikuttaa yhteiskuntaan merkittävästi. Ehkäpä juuri siksi, ekosysteemien rakentaminen on parhaimmillaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteispeliä, joissa jokainen mukana oleva organisaatio ja ihminen löytävät oman roolinsa ja valjastavat supervoimansa ekosysteemin käyttöön. Systemaattisen yhteistyön tuloksena Suomeen on syntynyt vahvoja yrittäjyyden keskittymiä – esimerkiksi Vaasan seudulla on merkittävä energiateollisuuden ekosysteemi, Oulussa tehdään tietoliikenteen huipputututkimusta. Lisäksi kiertotalouden toimijoiden välistä yhteistyötä tehdään alueellisesti eri puolilla Suomea.

Houkuttelua ja kyvykkyyksien kehittämistä: Kestäviä ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa

Ekosysteemissä toimiminen tai tuttavallisemmin yhdessä innovointi on meille suomalaisille luontaista. Sitä tarvitaan haastavina aikoina entistä enemmän. Esimerkiksi energia, terveydenhuolto ja kiertotalous ovat liiketoiminta-alueita, joissa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on ainoa tapa saada aikaan kestäviä ratkaisuja. Mitä yhteistyö käytännössä sitten vaatii? Ehkä sitä samaa lämpöä ja kunnioitusta, joka oli aistittavissa Minnan ja Mikaelin keskustelussa. Kykyä houkutella esille erilaisten toimijoiden supervoimat, halua kehittää kyvykkyyksiä yhdessä ja sopia yhteistyölle sopivat raamit – toimintatavat, roolit ja hallintamallit.

Parhaimmillaan ekosysteemit voivat toimia yrityksille uudistumisen ja kasvun moottorina, luoda uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia. Ja jos samaan aikaan rakennetaan kaupungeille ja kunnille kestäviä ratkaisuja, joilla varmistetaan palveluiden jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Ekosysteemissä toimimalla kaikki voittavat!

Ekosysteemeissä on siis voimaa. Ja niiden rakentajina julkisilla ja yksityisillä toimijoilla on molemmilla annettavaa!

Linkki: Ekosysteemien Rakentajat Podcast Osa 3: Julkinen ja yksityinen löytyy täältä. Mukavia kuunteluhetkiä sen parissa.

Uusimmat

blogit ja podit

Syökö budjetointi strategian aamupalaksi?

Syökö budjetointi strategian aamupalaksi?

Peter Druckerin viisaus "kulttuuri syö strategian aamupalaksi" on monelle tuttu. Kulttuurilla tarkoitamme väljästi tapaa toimia ja usein se heijastaa organisaation kykyä muuttua ja innovoida. Kulttuuri vaikuttaa moneen, mutta onko kuitenkin niin, että "rahalla saa ja...

Menestys on ihmisistä kiinni

Menestys on ihmisistä kiinni

Kuluneet viikot ovat olleet aikamoista haipakkaa: Olen mm. vetänyt yrittäjille ekosysteemikoulua, fasilitoinut keskustelua siitä, miten strategian ja johtamisen murros näkyy johtajan työssä ja ruokkinut keskustelua dataekosysteemeistä ja niiden merkityksestä. Olen...

Liikenne: Pertti Korhonen & Sauli Eloranta

Liikenne: Pertti Korhonen & Sauli Eloranta

Ecosysteemin rakentajat - Jakso 7 Miten maailma muuttuu kun liikenteestä tulee autonomista? Tai miten liikenne muuttuu? Raideliikenteen ja autoilun tulevaisuus? Sauli Eloranta, VTT Pertti Korhonen, Traficom Kuuntele Podit-palvelussa

Ekosysteemien Rakentajat Osa 7: Liikenne

Ekosysteemien Rakentajat Osa 7: Liikenne

Hiihtolomakausi on alkanut. Se tarkoittaa ruuhkia tieliikenteeseen, täysiä junia ja lentokoneita. Moni meistä tuskastuu: Omalla autolla liikkuessa ruuhkat ja onnettomuudet saavat hien pintaan. Samoin julkisilla kulkuneuvoilla liikuttaessa myöhästelevät junat ja lennot...