Ekosysteemien Rakentajat Podcast: Teemoina kasvu, yhteistyö ja uudistuminen

Kuluneen kahden vuoden aikana maailma on muuttunut vauhdilla. Pandemia ravisteli vakiintuneita yhteistyön tekemisen tapoja. Ja juuri kun olimme valmiina avautuvaan maailmaan, Ukrainan sota syttyi. Kriisien aikana on tullut selväksi, että aiheena systeeminen innovaatio ekosysteemeissä on tärkeä asia – ja ehdottomasti strateginen työkalu kun ratkotaan viheliäisiä ongelmia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta, hiilineutraalia energiantuotantoa, kiertotaloutta, terveydenhuollon murrosta ja vaikkapa kaupungistumisen mukanaan tuomia liikenteen haasteita – ja näihin kaikkiin liittyviä digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Ecosystem Handbook näki päivänvalon pari vuotta sitten, keskellä pandemiaa. Kuluneiden kahden vuoden aikana sen oppeja on koeponnistettu useammallakin rintamalla: Olen saanut olla mukana strategisoimassa ja organisoimassa yhteistyötä, pohtimassa siitä miten avoin innovaatio ekosysteemeissä toimii ja osallistunut aiheeseen liittyvään keskusteluun useammallakin rintamalla. Ecosystem Handbook on teoriaa ja käytäntöä tiiviissä paketissa, ja samoista elementeistä koostuu myös Ekosysteemin Rakentajat -podcast, jossa äänessä ovat ihmiset ekosysteemien takana.

Ekosysteemi: Innovaatio ja yhteistyö kasvun moottorina

Ekosysteemi -termiä käytetään yleiskielessä väljästi. Alun perin luonnontieteistä peräisin oleva termi on päätynyt myös liiketaloustieteeseen ja siinä kontekstissa start-up ekosysteemit, innovaatioekosysteemit ja liiketoimintaekosysteemit ovat tulleet tutuiksi. Suomalaisessa kontekstissa aiheen merkitys näkyy myös Kauppa-ja Teollisuusministeriön toiminnassa. Sen asettaman, Pekka Ala-Pietilän johtaman työryhmän loppuraportti ”Kestävä talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuus” toteaa näin:

”Tehokas ja vaikuttava TKI-järjestelmä perustuu toimiviin yhteistyömalleihin, joilla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset ja eri TKI-toimijat jakavat osaamista ja tekevät yhteistyötä sekä kytkeytyvät osaksi laajempia ekosysteemejä.”

Mitä tuollaiset toimivat yhteistyömallit sitten ovat? Ja miten niitä rakennetaan? Ekosysteemin Rakentajat -podcastissa paneudumme aiheeseen eri näkökulmista, eri toimialojen ja organisaatioiden kokemuksen kautta. Jokainen jakso on oma kokonaisuutensa, ja mukana on joukko elinkeinoelämän vaikuttajia ja innovaatiojohtamisen asiantuntijoita.

  1. Mikä ihmeen ekosysteemi? Ensimmäisessä jaksossa määritelmien kimpussa on Aalto Yliopiston Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen
  2. Raha: Kehittämiseen sitoutuminen vaatii investointeja ja rahaa. Ja yleensä rahasta puhuvat pukumiehet – tällä kertaa kuitenkin studiossa pukunaiset, eli Finanssialan Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ja Pääomasijoittajien Toimitusjohtaja Pia Santavirta
  3. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö on tarpeen kun ratkotaan viheliäisiä ongelmia. Sen haasteista ja mahdollisuuksista ovat keskustelemassa Kuntaliiton Toimitusjohtaja Minna Karhunen, joka esittää tanssiin kutsun Suomen Yrittäjien Toimitusjohtajalle Mikael Pentikäiselle
  4. Energia puhuttaa ja kun hiilineutraalista energiantuotannosta puhutaan, tarvitaan yhteistyötä. Sen ytimessä ovat Energy Vaasan Grand Old Man Tauno Kekäle ja Suomen ensimmäistä vihreän vedyn tuotantolaitosta rakentava Herkko Plit, jotka pohtivat mm. systeemisen innovaation muna-kana -ongelmaa
  5. Suomen tulevaisuus ja kilpailukyky globaalisti on herkullinen keskustelunaihe. Sen äärellä kohtaavat VTT:n strategiajohtaja Laura Juvonen ja tulevaisuudentutkimuksesta ja metaversumista innostunut strategikko, Dazzlen Vesa Auvinen.
  6. Kiertotaloutta ei synny ilman yhteistyötä. Siirtyminen sanoista tekoihin vaatii raaka-ainetta, sitä jalostavia toimijoita ja lopputuotteen käyttäjiä – ja lainsäädäntöä, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen. Parhaiden käytäntöjen ääressä kohtaavat Sitran Jyri Arponen ja FCG:n Jutta Laine-Ylijoki.
  7. Liikenne -jakso vie meidät pohtimaan muun muassa digitaalisten alustojen ja autonomisten ajoneuvojen mahdollisuuksia ja haasteita. Keskustelussa mukana Finntrafficin Pertti Korhonen ja VTT:n Sauli Eloranta.
  8. Järki ja tunteet -jakso pohtii eri toimintatapojen roolia. Mikä merkitys on strategialla ja organisaatiorakenteella? Saadaanko niillä ihmiset mukaan? Yhdessä Taivalin Reko Lehti ja Humapin Terhikki Rimmanen tulevat siihen tulokseen, että ekosysteemeissä ei voida ajatella mustavalkoisesti joko-tai vaan pitää löytää sekä-että -ajatusmallit, eli järjen ja tunteen sopiva yhdistelmä.

Tervetuloa innovaatiotohtorin kanssa linjoille

On ollut ilo ja kunnia keskustella tämän osaavan ja innostavan joukon kanssa yhteistyöstä ja erityisesti siitä, miten yhteistyö ja innovaatio voivat vauhdittaa suomalaisia yrityksiä ja yhteiskuntaa kohti kasvua ja parempaan tulevaisuutta! Jos ja kun ekosysteemit kiinnostavat, niin tätä podcastia kuuntelemalla kuulet tarinoita erilaisista ekosysteemeistä ja yhteistyön tekemisen tavoista. Ne toivottavasti herättävät ajatuksia siitä miten juuri Sinä voit viedä asioita eteenpäin – joko ekosysteemin vetäjänä tai toimijana. Miksi kannattaa kuunnella? Ehkäpä siksi, että harva meistä – julkinen organisaatio, yritys tai ihminen – pärjää yksin. Yhteistyö kannattaa, ja yhteistyöllä saamme aikaan enemmän. Ongelmia joita ratkaista kun on tänä päivänä enemmän kuin omiksi tarpeiksi!

PS. Linkki ”Ekosysteemien Rakentajat” -podcastiin vielä tässä https://app.podit.fi/shows/775 – klikkaa ja tule kuulolle!