Ekosysteemien Rakentajat Osa 6: Kiertotalous

Kiertotalouden perustana on ajatus luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Se käy järkeen ja on todellakin tarpeen. Maapalloja on vain yksi, mutta jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset tarvitsisimme 3 maapalloa. Kiertotalous on siis muutakin kuin kierrätystä. Sen tavoitteena on kestävä luonnonvarojen käyttö ja koko elinkaaren aikainen materiaalitehokkuus. Ei siis ihme, että kiertotalous näkyy ja kuuluu paitsi tahdonilmauksina, myös julkisten toimijoiden ja yritysten välisenä yhteistyönä, joka tähtää kiertotalouden ja siihen liittyvien uusien liiketoimintamallien edistämiseen.

Kiertotalouden tavoitteena on materiaalien tehokas ja kestävä käyttö

Suomalaista kiertotalouskeskustelu on vilkasta. Valtakunnallisella tasolla kiertotalouden strategisen ohjelman toimeenpanossa ovat mukana kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö. Kortensa kekoon ovat kantaneet myös Sitra, esimerkiksi pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiön kautta ja lukuisat kaupungit ja kunnat. Loistavia esimerkkejä kiertotalouden parhaista käytännöistä löytyy esimerkiksi Oulusta ja Pirkanmaalta, jossa julkiset toimijat ovat lähteneet vauhdittamaan kiertotaloutta käytännönläheisten toimintamallien kautta.

Strategisesta pohdinnasta tekoihin

Kuten muissakin Ekosysteemien Rakentajat Podcastin jaksoissa tälläkin kertaa studiossa oli hyvä fiilis. Innovaatiotohtorin keskustelukumppaneina olivat Suomen Kiertovoiman toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki ja Sitran Jyri Arponen. Molemmat ovat kiertotalouden huippuammattilaisia, joilla on vankka kokemus ja näkemys kiertotaloutta edistävistä ja estävistä tekijöistä ja siitä mitä pitäisi tehdä. Kannattaa siis kuunnella!